19.02 Coneixement XIP

Els propis membres de la XIP tenim molt de coneixement i habilitats, dominis de programes i facilitats en diverses matèries que són molt interessants per compartir i millorar entre nosaltres.

Es proposa que cadascú ompli el formulari explicant que sap i en quin nivell, i a final també es proposes cursos d'autoformació entre nosaltres mateixos

GDrive > Habilitats i capacitats