Zona Membres XIP‎ > ‎Comissions‎ > ‎

Explicació comissions

Un breu explicació de les comissions, a falta que els responsables ampliin la informació i els tasques
En groc marcades les que són més importants a data d'avui (agost 2013)

01 Gestió de les reunions: convocatòries, actes, intendència...
L'objectiu és coordinar tot el que està relacionats amb les reunions: correus per convocatòries, edició de les actes ...

02 Edició del bloc, publicació i difusió d'apunts
L'objectiu és fer la maquetació i pujada al bloc dels nous post

03 Editorialització d'apunts al bloc
Gent que s'encarrega d'escriure els posts

04 Edició i publicació de material multimèdia XIP (YouTube, Slideshare, Flickr...)
14 Comissió de publicacions i materials de difusió
L'objectiu és crear material de suport o presentació per a les xarxes
Es podrien fusionar? O diferenciar les funcions de cada una

05 Atenció i gestió de comentaris i peticions que arriben a la plataforma xarxaip.cat
09 Benvinguda
Es fa un recull i resposta dels mails i comentaris en la platafomra
Es dóna la benviguda als membres, se'ls ubica en un grup i es demana als administradors que'l donin d'alta a les plataformes
Es podrien fusionar les dues comissions?

06 Gestió i manteniment de la plataforma xarxaip.cat (domini, actualitzacions...)
15 Comissió TIC (per donar resposta a les demandes de nous recursos i eines). Objectiu 1: plataforma de comunicació interna
Desenvolupament i manteniment de les eines TIC de la XIP
Es podrien fusionar les dues comissions?

07 Estadístiques periòdiques.
L'objectiu es objectivitar i fer les estadístiques de les diferents plaformes i xarxes on està la XIP
Actualment aquesta comissió està aturada, doncs s'ha prioritza't la plataforma i el CRM

08 CRM
L'objectiu es trobar una plataforma per poder centralitzar tots els contactes i persones
Actualment aquesta comissió està aturada, doncs s'ha prioritzat la plataforma

10 Seguiment de Google Reader + publicació a Twitter, FB, Delicious...
Els "curators" de la XIP

11 Arxiu històric.
La XIP ha fet moltes coses, però no està perdut en el record. Aprofitant la plataforma es vol donar-li forma a tot el passat
i fer el Curriculum de la XIP

12 Documentació
Crear un Alfresco o lloc on poder ordenar tota la documentació
Actualment s'està treballant amb Diigo per la part de links

13 Comissió de comunicació i difusió
Preparar i contactar amb prensa i VIP per les presentacions de la XIP

16 Comissió de gestió de partners
Comissió encarregada de contactar i relacionar-se amb altres organismes, empreses, govern per crear sinergies

17 Comptabilitat
Objectiu es cobrir les despeses mínimes imprescindibles d'allotjament web, i facilitar-ne la recaptació
Tan els ingressos com les despeses estan justificades en un Excel online a disposició de tothom (transparent com no podia ser d'altra forma)
Nota: un primer pas per una associació? (debat intern)